Kolejne dwa spotkania z mieszkańcami miasta i gminy. W poniedziałek spotkałem się z świetlicy SM z mieszkańcami Kępna,a we wtorek z mieszkańcami Myjomic i Ostrówca. Podczas spotkań przedstawiłem swój program do realizacji w latach 2018-2023. Odpowiadałem na liczne pytania.Spotkania zakończyły się dla mnie bardzo miłym akcentem, oklaskami za które serdecznie dziękuję.