Ciekawe spotkanie w Mechnicach

Interesujące spotkanie w Mechnicach. Wiele ciekawych rozmów. M.in. o remoncie sali, budowie zbiornika na wody opadowe, budowie dróg, progów zwalniających, sytuacji w rolnictwie. Mechnice to jedyna wieś typowo rolnicza w gminie której mieszkańcy utrzymują się z hodowli zwierzęcej i roślinnej