Minął półmetek moich spotkań z mieszkańcami miasta i gminy Kępno. Podczas nich prezentuję swój Program Wyborczy dla Gminy Kępno na lata 2018-2023.
Było wiele pytań związanych z bieżącymi sprawami samorządu. Mieszkańcy pytali o remonty i budowy dróg, ulic, nowe oświetlenie uliczne, kanalizację sanitarną czy o budownictwo mieszkaniowe. Było też wiele innych pytań. Na wszystkie starałem się odpowiedzieć.

Podczas spotkań towarzyszą mi też kandydaci na radnych Porozumienia Samorządowego 2018. Są też przedstawiciele mojego konkurenta, którzy albo pilnie nagrywają moje wystapienia [co mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę doświadczenia konkurenta i jego niektórych kandydatów], albo zachowują się ,,mało kulturalnie”.
Pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka najczęściej [jak do tej pory], pytań:
Kto odpowiada za budowę drogi Krążkowy-Mikorzyn?
Czy Gmina opiniowała dokumentację techniczna drogi?
Droga ta realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kępnie które jest właścicielem tej drogi. Gmina Kępno nie miała wglądu w dokumentację techniczną drogi na żadnym etapie jej opracowywania i nie miała wiedzy że droga będzie zwężona.
Dlaczego na ulicy 1 maja w Kępnie powstaje bubel?
Wszelkie inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kępno. Zgodnie z tym Planem na terenach przy ul.1 maja możliwa jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Czy i kiedy zrealizowana będzie inwestycja budowy ścieżki rowerowej do Rychtala, w miejscu rozebranych torów kolejowych?
Gmina Kępno stara się o przejecie terenu po byłych torach kolejowych od PKP. Rozmowy są bardzo zaawansowane i w marcu 2019 roku powinniśmy się stać właścicielem terenu. Gmina dysponuje wstępna dokumentacja dotyczącą budowy ścieżki rowerowej, ale tylko na terenie Gminy Kępno [zgodnie z swoimi kompetencjami].
Kiedy możliwy jest remont ulicy Strumykowej?
Remont tej ulicy realizowany będzie w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji fragmentów miasta Kępno. Program ten został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego i rozstrzygniecie powinno być dokonane w miesiącu listopadzie br.. W wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Program zakłada m.in., doprowadzenie sieci cieplnej [ulica Strumykową], do budynku po synagodze ,który zostałby przeznaczony m.in.,na salę koncertową.
Dlaczego wycinane są drzewa przy cmentarzu ?
Wycinka tych drzew realizowana jest w ramach budowy drogi ,,za cmentarzem”. Będą nowe nasadzenia drzew w miejsce usuniętych.
Czy będzie nowe oświetlenie uliczne w Hanulinie ?
Będzie nowe oświetlenie uliczne ulic Powstańców Wielkopolskich, Wolności, Leśnej i Kwiatowej. Mamy już na to pieniądze. Firma która prace będzie wykonywała czeka za dostawą słupów ogłoszeniowych i opraw lamp. W drugim etapie prace będą prowadzone na ulicach Meliorantów, Wrzosowej, Stawowej, Brzozowej.
Czy będzie remontowane boisko w Krążkowach ?Tak Właśnie trwa wybór wykonawcy. Mamy pieniądze na wykonanie oświetlenia i nawodnienia boiska.
Czy powstaną kolejne boiska z sztuczną nawierzchnia ?
W planach na lata 2018-2023 planujemy budowę kolejnych boisk. Boiska powstaną przy tych placówkach oswiatowych [możliwa wtedy jest dotacja z Ministerstwa Sportu], gdzie ich jeszcze nie ma.
Kiedy będzie czynna kryta pływalnia ? [to najczęsciej zadawane pytanie]
Kończą się ostatnie prace wykończeniowe i jednocześnie rozpoczęły się procedury odbiorowe. W basenach jest już woda. Inwestor Spółka Projekt Kępno i Generalny Wykonawca prac spółka Alstal zapraszają [ja również przyłączam się do zaproszenia], na Dzień Otwarty Krytej Pływalni który odbędzie się w dniu 14 października [niedziela], od godz.13.00 do godz.17.00.
Wstęp jest bezpłatny.
ZAPRASZAMY !!!