Kino Sokolnia przez lata nie było dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno powodem do dumy. Stary budynek, złe warunki wewnątrz, wreszcie słaby sprzęt do wyświetlania. Wszystko to skłaniało do dalekich kinowych wycieczek.
Dziś, po remoncie, nasze kino to najnowocześniejszy obiekt w okolicy. Znakomity dźwięk i najwyższy standard wyświetlania przyciągają do Sokolni tysiące widzów.