Tym razem spotkałem się z mieszkańcami Rzetni i Mikorzyna, którym zaprezentowałem swój program wyborczy.

Mówiliśmy o budowie i modernizacji dróg gminnych,budowie oświetlenia ulicznego i wielu innych tematach dotyczących lokalnej społeczności.W Rzetni zapewniałem że gmina będzie partycypowała w budowie chodnika drogi powiatowej jeśli starostwo zdecyduje się na remont tej drogi w Mikorzynie gorąca dyskusja dotyczyła budowanej drogi Krążkowy-Mikorzyn. Mieszkańców obu miejscowości serdecznie pozdrawiam!!!