Spotkanie w Rzetni

Kolejne spotkanie z mieszkańcami podkępińskich wsi. Tematy to m.in droga główna powiatowa przez wieś, droga Rzetnia-Przybyszów i wiele innych. Rozmawialiśmy też o remoncie przystanku autobusowego i oświetleniu ulicznym.
Dziękuję za dobre spotkanie i takąż dyskusję