Z namysłem o środowisku

– kontynuacja gminnego programu KWOS [Kępno Wolne od Smogu]
– Program Ciepłe Mieszkanie
– likwidacja indywidualnych podgrzewaczy wody użytkowej w zasobach SM i WM.
Zapewnienie dostaw ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej