Nie budujemy dróg po to, by chwalić się kolejnymi kilometrami. My wiemy jak dla mieszkańców miasta i terenów wiejskich ważna jest komunikacja. Jak ważne jest to, by dojechać wygodnie do pracy, by jesienią nie brnąć w błocie, a zimą w zaspach. To nie tylko dojazd do pracy czy szkoły. Droga to także możliwość korzystania z dóbr kultury. My wiemy jak te drogi budować, jak zabiegać o dofinansowanie, mamy też plan kontynuacji tych inwestycji. To jest właśnie zrównoważony rozwój na miarę takiej gminy jak nasza. Z jednej strony duże inwestycje, z drugiej zapewnienie możliwości korzystania. Jaki sens bowiem miałaby budowa basenu, gdyby nie można było nań dojechać.

Akurat budowa tej drogi była dla mnie zobowiązaniem szczególnym. Dobry dojazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej był dla mieszkańców Gminy bardzo ważny. Udało się pozyskać pieniądze z budżetu wojewody i mamy dobrą, nowoczesną arterię.