Kilkadziesiąt rodzin wprowadzi się wkrótce do nowych mieszkań przy ulicy Przemysłowej. Budowa mieszkań to jeden z elementów mojego programu nie tylko w mijającej ale również w następnej kadencji.

Mieszkania kępińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, finansowane w oparciu o innowacyjne finansowanie BGK umożliwiają dojście do własności na warunkach korzystniejszych od kredytu bankowego