Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2024

REJESTR ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2024

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2024

KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9

PEŁNOMOCNIK WYBORCZY ALEKSANDER WOŹNIAK, ZAM. KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9; PEŁNOMOCNIK FINANSOWY AGNIESZKA MARIA WOŹNIAK, ZAM. KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9

 

LP Data wpisu Nazwa banku udziel.

kredytu

Data udzielenia kredytu Kwota/

wysokość

kredytu

Oprocentowanie

kredytu

Inne niż oprocentowanie koszty kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje

.

 
BRAK KREDYTÓW
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2024 WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁACZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ WARTOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2024

KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9

PEŁNOMOCNIK WYBORCZY ALEKSANDER WIESŁAW WOŹNIAK, ZAM. KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9; PEŁNOMOCNIK FINANSOWY AGNIESZKA MARIA WOŹNIAK, ZAM. KĘPNO, UL. DĄBROWSKIEGO 9

 

LP Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Termin spłaty kredytu Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje

.

BRAK WPŁAT
Kandydaci Porozumienia Samorządowego w wyborach samorządowych 2024
Miasto
Okręg nr 1
Okręg nr 2
Okręg nr 3
Powiat
Okręg nr 1
Okręg nr 2
Okręg nr 3