Dbając o Zdrowie

– kontynuacja gminnego programu Kępno Wolne od Smogu (KWOS)
– Program Ciepłe Mieszkanie
– likwidacja indywidualnych podgrzewaczy wody użytkowej w zasobach SM i WM.
Zapewnienie dostaw ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej
– zagospodarowanie Stawów Morka na cele rekreacyjne
– Udostępnienie terenu mieszkańcom na cele wypoczynku i aktywnej rekreacji.
Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, otwartej, bezpiecznej
i dostępnej, o wielu walorach, w tym przyrodniczych.
– błonia kępińskie i Park 700 lecia Stworzenie błonia miejskiego z możliwością
organizacji dużych imprez masowych, koncertów, pikników itp.
Miejsce pozwoli na znaczące zwiększenie liczby inicjatyw społecznych mających
na celu wzmocnienie więzi społecznych (integracja, rekreacja, sport ).
Teren ma być funkcjonalny, różnorodny i dogodny dla wszystkich grup wiekowych.
Teren będzie miejscem koncertów, kina plenerowego, animacji dla różnych
grup wiekowych, umożliwi realizację różnego rodzaju eventów outdoorowych.