Przybliżamy kulturę

Liczne wydarzenia kulturalne odbywały się, odbywają i będą odbywać w Kępnie. Nie tylko w dotychczasowych lokalizacjach, ale również w remontowanym budynku kępińskiej synagogi. Kontynuacja wydarzeń kulturalnych, Muzyczna Wiosna, Muzyczne Lato, Dożynki Gminne, Kino plenerowe,
Festiwal ekologiczny
– koncerty w Synagodze
Służyć temu będą:
– przebudowa budynku Dworca Zachodniego na siedzibę Kępińskiego
Ośrodka Kultury
– deptak kultury na ulicy Sienkiewicza
– Festiwal III Kultur – wizytówka kulturalną Gminy Kępno
– zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi