Z Troską o Dzieci

– Nowe Przedszkole w Krążkowach: 4 oddziały, własna kuchnia
i zaplecze administracyjne
– dodatkowe miejsca w żłobkach, 80 miejsc w nadchodzącej kadencji; już w tym roku 32 miejsca w Żłobku Łabądek – na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3
– dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków; zajęcia edukacyjne łączące umiejętności
logicznego myślenia i tworzenia
– modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Wiosny Ludów wspólnie z SM Kępno
– przebudowa dziedzińca SP Nr 3
– Zadaszenie boisk sportowych w Świbie i Olszowie [po jego budowie w br],
W ramach Programu ,, Olimpijczyk”